Θέματα Διαστηματικής

Τα 4 πρώτα άρθρα αυτής της ενότητας προέκυψαν από απαντήσεις σε αναγνώστες του Αρμονικού Εγχειριδίου.

Πραγματικά ευχαριστώ όλους αυτούς που επικοινώνησαν μαζί μου και ζήτησαν διευκρινήσεις ή περαιτέρω αναλύσεις.

Μου δόθηκε έτσι η ευκαιρία να μαζέψω αυτό το υλικό που λειτουργεί τώρα υποστηρικτικά στο Αρμονικό Εγχειρίδιο και ίσως αργότερα ένα μέρος του ενσωματωθεί σε επόμενη δημοσίευση.

Τα 2 τελευταία άρθρα ("Πτολεμαϊκά διαστήματα" και "Κατάταξη διαστημάτων") αφορούν επίσης επόμενη δημοσίευση του Αρμονικού Εγχειριδίου.