Πίνακες Ταμπούρ

Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν το μερκατορικό σύστημα τα τελευταία 100 χρόνια χάρη στον μεγάλο θεωρητικό Ραούφ Γιεχτά Μπέη.

 

Τα ταμπούρ και τα Γιαλί ταμπούρ στην Πόλη ακολουθούν επίσημα αυτό το σύστημα. Επίσης και οι λάφτες.

 

Τώρα για ευκολία στο παίξιμο οι Τούρκοι αφαιρούν κάποιους μπερντέδες που δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Έχει τυποποιηθεί κάπως το πόσοι και ποιοι μπερντέδες θα λείπουν ώστε να μπορούν να γίνονται και αρκετές μεταφορές στα διάφορα κομμάτια.

 

Οι μπερντέδες της σκληρής διατονικής κλίμακας (εναρμόνιας του Γ ήχου) είναι πιο χονδροί από τους άλλους ώστε να διευκολύνεται το παίξιμο. Το ίδιο συναντάμε και στις λάφτες.

 

Ακολουθούν πίνακες με τους μπερντέδες ανάλογα με το μήκος του ταμπούρ. Αυτά τα νούμερα βγαίνουν και με τη χρήση του προγράμματος excel που έχω στο άρθρο "Πανδούρα και διαίρεση σε 53 μέρη". Αν θέλουμε διαφορετικό μήκος από το τυποποιημένο χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα.

 

1)Το πιο απλό είναι να χρησιμοποιήσουμε 48 μπερντέδες (στο δις διαπασών) σύμφωνα με την τυποποίηση των Suphi Ezgi και Arel. Μπερντέδες δηλαδή που δίνουν τα εξής μόρια 4,5,8,9,13,14, κτλ

 

2)Συμπληρώνοντας μερικούς μπερντέδες μπορούμε να πάμε στην επόμενη τυποποίηση στους 56 μπερντέδες με τα μόρια 4,5,6.5,8,9,13 κτλ.

 

3)Τέλος η πιο πλήρης εκδοχή είναι αυτή που χρησιμοποιούσε ο μεγάλος Necdet Yasar  με 65 μπερντέδες με μόρια 4,5,6,6.5,8,9,13κτλ

 

4)Μπορούμε να επιλέξουμε επίσης κάτι παρεμφερές από τους 56 έως τους 65.

 

5)Αν θελήσουμε να βάλουμε και τους 106 μπερντέδες βάζουμε, σίγουρα, πιο χονδρούς στα σημεία της σκληρής κλίμακας, αλλιώς το όργανο θα είναι τυφλό σαν τσέλο.

 

Για κάθε μήκος χορδής μπορούμε να χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα. Οι πίνακες δίνουν τις τιμές μόνο για συγκεκριμένα μήκη χορδής.

 

111

 

soufi

 

Επιστροφή στην κορυφή

28

 

necdet

Επιστροφή στην κορυφή