Οι Αρμονικοί ήχοι

Όταν μια χορδή ή στήλη αέρα πάλλεται δεν το κάνει μόνο κατά όλο το μήκος της αλλά συγχρόνως και κατά τα μισά της και κατά τρίτα της και κατά τέταρτά της και πάει ως το άπειρο θεωρητικά. Αυτοί οι διαφορετικοί παλμοί παράγουν διαφορετικούς ήχους με συχνότητες ακέραια πολλαπλάσια της αρχικής συχνότητας (δηλαδή της συχνότητας που αντιστοιχεί στο συνολικό μήκος της χορδής ή του σωλήνα).
Από όλους αυτούς τους ήχους κυριαρχεί (σε db) ο πρώτος αρμονικός που αντιστοιχεί στο συνολικό μήκος της χορδής ή του σωλήνα.
Οι υπόλοιποι αρμονικοί έχουν πολύ μικρότερη ένταση (μειώνεται κάθε φορά από αρμονικό σε αρμονικό) και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί παρά μόνο συμμετέχουν στο ηχόχρωμα του οργάνου.
Το ηχείο - ανάλογα τα υλικά και την κατασκευή του - ενισχύει κάποιους αρμονικούς και συντελεί στην μοναδική χροιά του κάθε οργάνου.

πχ
σε χορδή που δίνει νη

* Ο πρώτος αρμονικός είναι ο Νη και έχει Α hz συχνότητα

* Ο δεύτερος είναι το νη' με διπλάσια συχνότητα 2Αhz αντιστοιχεί στο μισό της χορδής (1/2). Ορίζει αυτός ο λόγος το διαπασών.
Αν ακουμπήσουμε (όχι πατήσουμε αλλά ίσα αγγίξουμε) μια χορδή που πάλεται στην μέση της, θα σιωπάσουμε τον 1ο αρμονικό και θα ακούσουμε τη μισή χορδή (το τμήμα που κτυπάμε) να πάλεται, δηλαδή τον δεύτερο αρμονικό με την διπλάσια συχνότητα και την ίδια νότα της χορδής μια οκτάβα πάνω.

* Ο τρίτος αρμονικός αντιστοιχεί στη νότα δη' πάνω από το πάνω νη΄ και έχει συχνότητα 3Αhz και ακούγεται αν ακουμπήσουμε στο ενα ή τα δυο τρίτα της χορδής και σιωπάσουμε έτσι τον 1ο και 2ο αρμονικό. Έτσι ο φθόγγος δη μια οκτάβα κάτω δηλαδή το δη πάνω από το νη της όλης χορδής δίνεται 3/2Αhz. 

* Ο τέταρτος αρμονικός αντιστοιχεί στην νότα διςδιαπασών νη΄΄ τετραπλάσιας συχνότητας 4Αhz και στο 1/4 της χορδής.

* Ο πέμπτος αρμονικός είναι ο φθόγγος βου πάνω από το δις διαπασών με συχνότητα 5Αhz και παλμό του 1/5 της χορδής. Έτσι αν τον κατεβάσουμε δυο διαπασών θα δημιουργήσουμε την φυσική διφωνία 5/4 που αποτελείται από ένα μείζον τονο 9/8 και ένα φυσικό διδυμικό 10/9.

* κτλ δηλαδή ευρωπαικά ντο ντο' σολ' ντο'' μι'' σολ'' σιb'' ντο''' ρε''' μι''' κτλ όλο πυκνώνει... πάντα όμως, οι δυνάμεις του 2 δίνουν ντο δηλαδή ο 1ος 2ος 4ος 8ος 16ος 32ος 64ος 128ος 256ος κτλ αρμονικός. Όμοια σολ δίνουν ο 3ος 6ος 12ος 24ος 48ος 96ος 192ος κτλ

Μπορούμε να ακούσουμε σε ένα πιάνο τους αρμονικούς ήχους αν πατήσουμε απότομα  και δυνατά ένα πλήκτρο της μπάσας περιοχής και το κρατήσουμε πατημένο για πολύ ώρα. Οι αρμονικές συχνότητες φαίνεται να διαρκούν περισσότερο έτσι τις ακούμε όταν καταλαγιάσει ο 1ος αρμονικός μετά από λίγο.