8. Τα διάφορα χρωματικά πυκνά

Στο χρωματικό γένος τώρα το πυκνό ισούται με 2/3 του τόνου ή 1 τόνο ή 4/3 του τόνου. Εδώ ο Αριστόξενος μας μπερδεύει μια και τα 4/3 του τόνου ξεπερνούν την μισή συλλαβή. Το σωστό θα ήταν να αναφέρει 5/4 του τόνου. Αλλά ας μην μείνουμε εδώ. Στην πρώτη περίπτωση τα διαστήματα που αποτελούν το πυκνό μπορεί να είναι είτε δυο ίδια 1/3 του τόνου είτε ένα λείμμα και μια ελάχιστη δίεση. Στην δεύτερη περίπτωση θα αποτελείται από μια αποτομή και ένα λείμμα είτε από 2/3 του τόνου και 1/3 του τόνου. Στην τελευταία περίπτωση θα αποτελείται από 2 όμοια 2/3 του τόνου. Θα επανέλθουμε όμως σε αυτό το ζήτημα αργότερα.